Tilsyn

Forældrene på en fri grundskole vælger en eller flere tilsynsførende til at føre tilsyn med skolen.

Den tilsynsførende skal føre tilsyn med, om skolens undervisning står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre, samt udvikler og styrker elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds – og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.
Hvert år skal den tilsynsførende overvære mindst en hel skoledags undervisning.

Den tilsynsførende skal en gang om året aflevere en skriftlig tilsynserklæring til forældrekredsen og skolens bestyrelse om tilsynet. Tilsynserklæringen skal offentliggøres på skolens hjemmeside. Den tilsynsførende skal være certificeret.

Skolens tilsynsførende er Gitte Baaring Hansen, som er viceskoleleder på Helsingør Lilleskole. Gitte Baaring Hansen er medlem af Lilleskolernes Sammenslutning og Dansk Friskoleforening.

Tilsynserklæring Den frie Fakkel 2021-2022

Tilsynserklæring Den frie Fakkel 2020-2021

Tilsynserklæring Den Frie Fakkel 2018-2019