TRIVSELS- OG ANTIMOBBESTRATEGI PÅ DEN FRIE FAKKEL

TRIVSELS- OG ANTIMOBBESTRATEGI PÅ DEN FRIE FAKKEL

På Den Frie Fakkel har vi en bred dynamisk tilgang når det kommer til børn. Vi ser trivsel som en proces og mener at god trivsel er en fælles indsats, hvor forældrene medinddrages i både dialog og ansvar. Vi har stor opmærksomhed på, at alle børn er inkluderet i lege og aktiviteter på skolen, samt at alle er med i de sociale fællesskaber der sker udenfor skolen, fx til børnefødselsdage.

Opstår der alligevel problemer med mobning eller manglende trivsel handler vi straks. Vi taler med de berørte børn, lytter, observerer og herefter handler vi og laver aftaler med børnene. Om nødvendigt inddrages større dele af gruppen, da vi ser på hvilke dynamikker og relationer der opstår børnene imellem, og ikke nødvendigvis på det enkelte barn.

Hvis vi oplever mobning og mistrivsel indkalder vi til samtale med forældre og/eller primær voksen, så vi i fællesskab kan lave en handleplan for, hvordan vi på bedste vis kan støtte barnet, der hvor problemerne opstår.


Vi arbejder ud fra en relationel og hermeneutisk tilgang til det enkelte barn og har fokus på, at der er flere forskellige faktorer som spiller ind, når man eksempelvis er i mistrivsel, mobber eller bliver mobbet. Vi forsøger på bedste vis at forstå barnets behov og handlemønstre gennem samtaler med barnet/børnegruppen frem for at konkludere og vurdere barnets handlinger. På denne måde møder vi barnet anerkendende og forstående for den situation de befinder sig i, og kan derfor bedre støtte dem til at finde andre handlemuligheder fremadrettet.

Det daglige trivselsarbejde består af:

 • Et godt morgenritual: der er en fast voksen til at modtage børnene om morgenen.
 • Morgensamling, sang og meditation hver dag hvor der bl.a. er fokus på at ”motion makes emotion”.
 • Taknemmelighedsrunde hvor eleverne deler i plenum hvad der er taknemmelige for.
 • Korte samtaler med børnene om hvad man kan lege i pauserne.
 • Prioritering af fælles frokost hvor vi spiser sammen i to store grupper på tværs af undervisningsgrupper.
 • Plads til leg og pjat på både børnenes og de voksnes initiativ.
 • Brug af positivt og forstående sprogbrug.
 • Opmærksomhed på hvilken betydning handlinger og ord kan have for andre.

Det ugentlige trivselsarbejde består af:

 • Snakke om hvad der rør sig i gruppen.
 • Særlig opmærksomhed på børn der har det svært.
 • Evt opfølgning på særlige aftaler med børn
 • Fokus på positive ting der sker i gruppen.
 • Fællesdans for hele skolen to gange om dagen.

Hvis der er tegn på begyndende mistrivsel eller mobberi arbejder vi med at genoprette fællesskabet ved at:

 • Holde fælles børnemøder i hele børnegruppen.
 • Holde mindre møder hvor dem som umiddelbart er indblandet deltager.
 • Samle gruppen/ de involverede, så der markeres en afslutning på konflikten og en ny begyndelse.

Hvis der alligevel opstår mobning, udarbejdes en handlingsplan:

 • Skolen udarbejder, snarest efter at problemerne er konstateret, en konkret handlingsplan.
 • Skolen informere de berørte elever og forældre om handlingsplanens indhold og eventuelle midlertidige foranstaltninger.

Konkrete tiltag, der kan indgå i handlingsplanen:

 • Vi holder opsamlende møder i personaleteamet, hvor vi tager beslutninger om de kommende skridt
 • Primærlæreren tager strakt fat i det/de børn, der føler sig utilpas eller ked af det og tager en lyttende og anerkendende snak.
 • Baseret på denne samtale og løbende observationer, vurderes næste skridt og opfølgning.
 • Vi tager en snak i hele børnegruppen.
 • Vi indkalder forældre sammen til dialog, der afholdes af skolen (ekstra ordinært forældremøde)
 • Vi laver særlige aftaler med de berørte børn.

DIGITAL ANTI-MOBBESTRATEGI PÅ DEN FRIE FAKKEL

 • Vi har mobilfri skole og derfor ikke en konkret strategi for anti-mobning på de sociale medier. Dog taler vi med børnene om grænser, deling af billeder, beskeder mm.
 • Vi har særligt fokus på at støtte elevernes fællesskab i forbindelse med modtagelse af nye elever og dannelse af nye grupper.

Udgivet

i

af

Tags: