Musik som læringsredskab

Musik fremmer indlæring

– og alt muligt andet!

Der er efterhånden lavet mange undersøgelser og skrevet mange rapporter – både i Danmark og internationalt – om musikkens positive effekt på hjernen.

Når en hjerne lytter til musik, processeres melodi, harmonik og følelser i den ene hjernehalvdel, mens den anden halvedel af hjernen beskæftiger sig med indtrykkene fra det metriske i rytme og beat, samt de tekstmæssige informationer. Sidder man oven i købet og vipper i takt med foden, er de motoriske centre også aktiveret. Spiller man aktivt et instrument, forstærkes effekten. Med andre ord er der få ting som musik, der sætter hele hjernen i spil!

 

Musik aktiverer:

  • Tekstanalyse/kommunikation
  • Auditive indtryk
  • Visuelle indtryk (f.eks. fra noder eller tekst)
  • Metrisk analyse (afkode og genkende rytmiske mønstre)
  • Emotionel analyse (afkodning af det musikske udtryk)
  • Finmotorik
  • Grovmotorik

Og hvad kan man så bruge det til?

At lytte til – og udøve – musik er ’yoga for hjernen’. Starter man eksempelvis en skoledag med at synge sammen, klappe rytmer – eller blot lytte til et stykke musik – er hjernen sat i sving, og nye informationer optages hurtigere og processeres dybere.

Man kan næsten kalde musikken en slags indlærings-pille. Det skyldes stoffet Myelin, som dannes i hjernecellerne hver gang man lærer noget nyt eller øver sig på/repeterer noget kendt. Musikere er da også kendt for at have god hukommelse og gode indlæringsevner; deres hjerne er ganske enkelt vant til at optage og analysere informationer, lagre og anvende dem. (Som f.eks. når man har hørt et stykket musik, lært det, terpet det og derefter fremfører det for andre). Derfor er en form for musisk udfoldelse i forbindelse med læring en rigtig god ide!

Og så er der jo hele det sociale aspekt i at spille og synge sammen og øve op til et fælles mål – med den bivirkning, at man risikerer at have det sjovt. Men det ved de fleste jo allerede.

Læs mere om de forskellige undersøgelser om hvordan musik påvirker hjernen – og fx bruges i behandlingen af demens og hjerneskade.

http://www.musicmindbrain.com/publications

https://www.pianolessonsontheweb.com/blog/myelin-and-music-this-is-your-brain-on-practicing

https://eric.ed.gov/?id=EJ610585