Bestyrelsen

Bestyrelsesformand: Jakob Stald Møllmann: Far til Filippa

For mig er Den Frie Fakkel ikke en flugt fra den klassiske folkeskole, men et aktivt tilvalg af en vision og undervisningsform, der tager sit udgangspunkt i bl.a. hjerneforskning. Det giver god mening, at motiverede elever lærer bedre på alle planer, og motivation kommer gennem leg, adspredelse, bevægelse og tværfaglighed. Det er en vision, jeg står på mål for, og som jeg ønsker at være med til at udvikle. Det skal være sjovt at gå i skole, ligesom vi voksne gerne vil have, at det er sjovt at gå på arbejde.


Bestyrelsesmedlem: Ernelen Olese
n: Mor til Louie, uddannet lærer og pædagog i idrætsinstitution Blæksprutten

Jeg kan lide at være aktiv i min søns skole og har været medlem i forældrekontakt og trivselsgruppe på Ellebjergskolen, forældreråd i fritidshjemmet og forældrebestyrelsen i Klynge VVK-F. Jeg har også været på forskellige kurser om bl.a. rum og læring, systematik og dokumentation, SIP-model, SMITTE model, Marte Meo, teambuilding, fælles kerneopgaver og børneperspektiv.


Bestyrelsesmedlem: Nikolaj Toft
: Arkitekt & civilingeniør, indehaver og stifter af designvirksomheden Niikoh.com

Professionelt er jeg optaget af, hvordan lys påvirker mennesker. Det er påvist, at lysstofrør kun viser hjernen et begrænset antal farver og dermed sluger 50% af hjernens energi. Derfor skal hjernen bruge enorme ressourcer på at kompensere for resten af farvespektret. På den baggrund vil jeg være med til at indrette skolens lyssætning, så den tilgodeser børn og voksne i deres undervisningsmiljø. Som iværksætter kan jeg desuden bidrage med sparring i opstartsfaser, og jeg har mange års erfaring som bestyrelsesmedlem og med at realisere egne og andres visioner konkret.

Bestyrelsesmedlem: Julian Rosendal: Creative Director, ejer af reklamebureau og far til to drenge

Jeg arbejder til dagligt med konceptuel tænkning og kreativ problemløsning. Som far til 3 børn fascinerer det mig meget at betragte mine børns umiddelbare nysgerrighed og intuitive tilgang til det at løse problemer og skabe noget nyt. Efter min opfattelse er folkeskolen blevet mere og mere standardiseret, og kun det som kan måles i tal bliver betragtet som noget af værdi. Egenskaber som nysgerrighed, kreativitet og idérigdom er vigtige ingredienser for at udvikle fremtidens innovative iværksættere med lysten, evnen og selvtilliden til at skabe. Sommeren 2017 læste jeg for første gang om Den Frie Fakkel, og oplevede med det samme at kunne nikke genkendende til de værdier, Sara har vægt på. Jeg har lige siden været involveret i at realisere skolen.

Suppleant: Helle Løvstø Severinsen