Bestyrelsen

Bestyrelsesformand: Jakob Stald Møllmann: Far til Filippa & Tobias

For mig er Den Frie Fakkel ikke en flugt fra den klassiske folkeskole, men et aktivt tilvalg af en vision og undervisningsform, der tager sit udgangspunkt i bl.a. hjerneforskning. Det giver god mening, at motiverede elever lærer bedre på alle planer, og motivation kommer gennem leg, adspredelse, bevægelse og tværfaglighed. Det er en vision, jeg står på mål for, og som jeg ønsker at være med til at udvikle. Det skal være sjovt at gå i skole, ligesom vi voksne gerne vil have, at det er sjovt at gå på arbejde.

Bestyrelsesmedlem: Julian Rosendal: Creative Director, ejer af reklamebureau og far til to drenge & en pige.

Jeg arbejder til dagligt med konceptuel tænkning og kreativ problemløsning. Som far til 3 børn fascinerer det mig meget at betragte mine børns umiddelbare nysgerrighed og intuitive tilgang til det at løse problemer og skabe noget nyt. Efter min opfattelse er folkeskolen blevet mere og mere standardiseret, og kun det som kan måles i tal bliver betragtet som noget af værdi. Egenskaber som nysgerrighed, kreativitet og idérigdom er vigtige ingredienser for at udvikle fremtidens innovative iværksættere med lysten, evnen og selvtilliden til at skabe. Sommeren 2017 læste jeg for første gang om Den Frie Fakkel, og oplevede med det samme at kunne nikke genkendende til de værdier, Sara har vægt på. Jeg har lige siden været involveret i at realisere skolen.

Bestyrelsesmedlem Helle Løvstø Severinsen: Mor til to børn på skolen og vores ældste har været med fra start. Til daglig arbejder jeg i en menneskerettigheds-ngo.

Jeg er optaget af at værne om og skabe rum for et skoleliv, der rummer det hele og det enkelte barn. Skolen er et sted, hvor der tilbringes vigtig tid, både hvad angår læring, naturligvis, men også rent socialt. Jeg betragter Den Frie Fakkel som et sted, hvor eleverne får mulighed for at udvikle det bedste i dem selv.

Bestyrelsesmedlem Stine Josephine Billy Dahl:

Bestyrelsesmedlem: Sebastian Winslow: Far til Raphael i Pluto

Skolen er et sted hvor en stor del af dagligdagen tilbringes. Det er vigtigt at den tid er god tid, kvalitetstid, sjov tid, meningsfuld tid og givtig tid. Det er et rum for både faglig, social og personlig udvikling – et sted hvor mangt og meget formes og det skal rammerne være til. Jeg synes Den Frie Fakkel byder på rigtig meget godt til at understøtte lige netop disse ting – og jeg vil gerne gøre mit til at bidrage til at denne position styrkes og udvikles endnu mere og at det kan bidrage til at også andre steder udvikler sig i en for børnene mere meningsfuld retning.