Den frie fakkel

Det er tid til forandring.

Verden har forandret sig umådeligt, siden du blev født! Skolen har i store træk ikke forandret sig siden den blev skabt for at tilgodese industrialiseringens behov.

Nutiden og fremtidens menneskelige og personlige behov er nogle andre. Derfor er der brug for fremtidens skole – nu.

Fremtidens skole er en skole som tager ægte udgangspunkt i hvert enkelt barn. En skole, der baserer sig på personlig undervisning. Dermed bliver det også en hyldest til forskellighed, som skal anerkendes og bruges til den enkeltes fordel. Hvert barns talenter og passioner skal være en tydelig del af hverdagen. Skolen skal være med til at vække nysgerrigheden og tænde flammen i det enkelte barn.

Læring

Eksperimenterende og undersøgende

Læringen skal tage udgangspunkt i barnets nysgerrighed og fremgangsmåden skal være eksperimenterende og undersøgende. Læringen skal være meningsfyldt for barnet og det skal opleve en overensstemmelse mellem det, det beskæftiger sig med og måder det kan anvendes på. Praksis og behovet for viden er central for læringen.

Kreativitet

Potentialet skal bevares

Børnenes kreative potentiale skal – kombineret med deres evne til problemløsning – udvides og bevares. At udveksle, dele og afprøve ideer bliver en vigtig del af hverdagen. Børnenes ideer skal tages alvorligt, afprøves og udbygges i fællesskab.

Børnene vil opleve en hverdag, der er meningsfuld og præget af frihed og lysten til at lære og være.

Er du interesseret?

Ønsker du at skrive dig på venteliste, følg linket