Infomøder

Næste infomøde:

Infomøde for forældre med børn der er skrevet op på venteliste til den kommende 0. klasse i 2023.
Mandag den 03. oktober fra. kl. 17:30-18:30.
Mødet foregår i skolens lokaler, Richard Mortensens Vej 61, 2 sal 2300 København S.
VIGTIGT: Vi skal bede jer om at tilmelde jer via mailen info@denfriefakkel.dk
Man skal deltage i mødet, hvis man er interesseret i en plads. Forældre, der allerede har børn på skolen, behøver ikke deltage i mødet.
Proceduren for optagelse er som følger:
Søskendebørn har søskendegaranti og optages derfor først.
Til infomødet får I et ansøgningsskema, som I bedes udfylde. Forældre til elever, som går videre i optagelsesproceduren, vil blive inviteret til en optagelsessamtale.
OBS: Mødet 03. oktober er kun for forældre.