Undervisning

Meningsfyldte aktiviteter

Undervisningsformer og hverdag

Sådan ser skoledagen ud:

07:30 – 08:45 Morgenpasning
08:45 – 09:00 Fælles meditation for hele skolen
09:00 – 11:30 Skoleaktiviteter og undervisning (projekter, gruppearbejde, individuel øvelse)
11:30 – 12:00 Frokost
12:00 – 12:45 Frikvarter
12:45 – 15:00 Skoleaktiviteter, undervisning gennem leg og spil, læsebånd, kreativ hjerne og samarbejde
14:00-15:00 Rengøring når eleverne får fri i de forskellige klasser
14:00 – 17:00 (fredag 16:30) Fritidsordningen åbner når de yngste elever får fri kl. 14:00.

Vi arbejder primært i grupper med projekter og meningsfyldte aktiviteter. Alle sanser skal så vidt muligt inddrages i løbet af skoledagen. Et undervisningsforløb bliver tilrettelagt med den mængde tid, der giver mening i forhold til emnet og gruppen af børn, der skal lære.
Skoleaktiviteterne vil variere i type. Der vil være forskellige aktiviteter afhængig af børnene alder og sammensætning. Det er målet, at børnene udvikler selvstændighed og medansvar. De vil lære at holde pauser imellem skoleaktiviteterne, når de har brug for det.
Børn kan blive småsultne på forskellige tidspunkter. Det kommer an på, hvornår de spiste morgenmad, hvad de spiste, hvor meget de har bevæget sig, deres stofskifte osv. Derfor skal de kunne holde en spisepause.
Børn har forskellige koncentrationsniveauer, derfor skal de kunne holde en pause, når de kan mærke, at de har behov for det.
Børn tænker og løser udfordringer forskelligt, derfor skal de kunne trække sig, bevæge sig, stirre ud i luften, læse osv., når de har behov for det.

Åbningstider & priser

Skolepengene inkl. sfo/klub er 2650 kr. pr. mdr. for første barn og 2250 kr. for søskende.

Skolens morgenpasning åbner kl. 7:30- 08:45, fritidsordningen og klub er åben fra 14:00-17:00 (fredag 16:30). Begge dele er i skolens lokaler.

Skoledagen er fra 08:45-14:00 for 0. til 2. klasse og fra 08:45-15:00 for de resterende klasser (forskelligt fra klasse til klasse).

Vi har lukket

Ferier

Skolen & SFO har som udgangspunkt lukket i alle ferier på nær noget af sommerferien hvor der er forældrebetalt pasning.