Undervisning

Undervisning

Meningsfyldte aktiviteter

Undervisningsformer og hverdag

Sådan ser skoledagen ud:

07:30 – 08:45

Morgenpasning

08:45 – 09:00

Fælles meditation

09:00 – 11:30

Skoleaktiviteter og undervisning (projekter, gruppearbejde, individuel øvelse)

11:30 – 12:00

Frokost

12:00 – 12:20

Frikvarter

12:20 – 13:00

Skoleaktiviteter og undervisning gennem leg og spil

13:00 – 13:30

Bevægelse

13:30 – 13:45

Rengøring (0. klasse fri, SFO åbner)

13:45 – 14:15

Læsebånd, kreativ hjerne og samarbejde

14:15 – 14:30

Meditation og sang

14:30 – 16:30

Fritidsordning

Vi kommer primært til at arbejde i grupper med projekter og meningsfyldte aktiviteter. Alle sanser skal så vidt muligt inddrages i løbet af skoledagen. Et undervisningsforløb bliver til retttelagt med den mængde tid, der giver mening i forhold til emnet og gruppen af børn, der skal lære.

Skoleaktiviteterne vil variere i type. Der vil være forskellige aktiviteter afhængig af børnene alder og sammensætning. Det er målet, at børnene udvikler selvstændighed og medansvar. De vil lære at holde pauser imellem skoleaktiviteterne, når de har brug for det.

Børn kan blive småsultne på forskellige tidspunkter. Det kommer an på, hvornår de spiste morgenmad, hvad de spiste, hvor meget de har bevæget sig, deres stofskifte osv. Derfor skal de kunne holde en spisepause.

Børn har forskelligt koncentrationsniveau, derfor skal de kunne holde en pause, når de kan mærke, at de har behov for det.

Børn tænker og løser udfordringer forskelligt, derfor skal de kunne trække sig, bevæge sig, stirre ud i luften, læse osv., når de har behov for det.

7.30-16.30

Åbningstider & priser

Skolepengene inkl. sfo er fastsat til ca. 2300 kr. pr. mdr. for første barn og 1900 kr. for søskende.

 

Skolens morgenpasning åbner kl. 7:30- 9:00, fritidsordningen er åben fra 14:30-16:30. Begge dele er i skolen lokaler.

Skoledagen er fra 9:00-13:45 for 0. klasse, og fra 9:00-14:30 for de resterende klasser.

 

Vi har lukket

Ferier

Skolen vil som udgangspunkt have lukket i ferierne. Vi vil arbejde på at finde en pasningsløsning i nogle af ugerne. Dette vil muligvis blive gennem deltagelse fra forældrekredsen.