Vedtægter

Skolens vedtægter (uploaded 8 janunar 2019) kan downloades her:

Vedtægterne er godkendt på generalforsmaling d. 12/10-2017 og godkendt af undervisningsministeriet d. 9/5-2018

Vedtaegter