Vedtægter

Skolens vedtægter kan downloades her:

Vedtaegter