Forældremøde onsdag den 28. september 2022 fra 17:00-19:00