29/9 vil der blive taget klassebillede samt portrætbilleder for skoleåret 22/23