1/6 vil der blive taget klassebillede for skoleåret 21/22