📅Mars + Saturn uge 13📅

Først og fremmest vil jeg beklage for manglende ugeplaner.

I denne uge har vi i dansk i Saturn lært om d’er: hårde, bløde og stumme. Dertil har vi skrevet en sang der handler om de forskellige d’er. Derudover har vi læst og skrevet diktat. Vi har også lavet vores (for nogle) første kryds-og-tværs, hvilket er noget vi kommer til at lave flere af fremadrettet.

I Mars har vi lært om tillægsord/adjektiver. Vi har været på ordjagt på skolen og gradbøjet adjektiverne. Næste skridt (og sidste ordklasse for denne gang) er udsagnsord/verber. Derudover har vi været på Ørestad bibliotek og lån bøger til vores næste ‘læs langt’ forløb, hvor vi tæller alle elevernes sider sammen fra læsestundene.

I næste uge starter Freya som skal være kontaktlærer i Saturn samt have Saturn og Mars til matematik. I næste uge har vi dog projektuge i håndværk/design, og det overordnede tema er påske. Om fredagen holder vi en ‘påskefrokost’ og påskehygger med egne klasser. Klasserne kommer til at skulle være sammen med Charlotte, Freya og undertegnende (Rasmus).


Udgivet

i

af

Tags: